Guld-nanopartikler i POC-systemer

Guld-nanopartikler er en af de mest brugte nanopartikler i biosensorer. Størstedelen af al den guld vi graver op af jorden, har vi i de forgangne tusinder af år brugt til fremstilling af smykker, mønter og guldbarrer. Nu anvendes meget små mængder af guld ligeledes inden for medicin. I fremtiden er det muligt, at vi drikker vand, der er blevet renset af guld, opvarmer vores huse med solceller, som indeholder guld eller tager guld som medicin.

Nanoguld er nemt at arbejde med
På nanoskala er det nemt at manipulere med guldpartiklers overfladeegenskaber. For eksempel kan medicinske stoffer vedhæftes til overfladen ved hjælp af svovlatomer, der kan danne intermolekylære bindinger med guld. Guldpartiklen kan herefter transportere de medicinske stoffer lige, hvor det behøves i kroppen. Guld er en god transportør, fordi den ikke reagerer med andre molekyler i kroppen.
Hvis vi zoomer endnu længere ind, kan guldnanopartiklen anvendes til at udnytte en særlig interaktion mellem lys og stof. Da guld er et metal, bevæger nogle af dets elektroner sig frit rundt. Hvis lys af netop den rigtige bølgelængde benyttes, vil disse elektroner oscillere, altså ‘svinge’ som et pendul, med den samme frekvens. Denne egenskab kaldes Overflade Plasmon Resonans , og kan potentielt bruges til at gøre nanopartikler til meget præcise kræftdræbere.

Kræftceller varmes ihjel
Specifikke antistoffer, der kun binder til antigener på cancerceller, kan sættes på guld-nanopartiklernes overflade. Når en hvis mængde antistoffer har bundet sig til cellen, anvendes infrarød stråling til at få guld-nanopartiklernes elektroner til at oscillere. Energien fra disse oscilleringer spreder sig til omgivelserne som varme, og denne pludselige temperaturstigning vil varme cancercellen op og slå den ihjel.

Kræftcelle oscilleringsproces

https://www.nanotechacademy.dk/medicinsk_teknologi/guld-nanopartikler
22 JULI 2024