Artikel: Sådan beskytter du dig

Af Rie Jerichow og Marianne Bom, www.publicer.dk

Det er din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du har et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Hvis du er i tvivl, om du er udsat for farlige stoffer på jobbet, eller om du har tilstrækkelig beskyttelse. Skal du spørge din chef eller din arbejdsmiljørepræsentant. Du kan også læse producenternes sikkerhedsdatablade og tekniske datablade, hvor det nogle gange – ikke altid -  vil fremgå, om der er nanopartikler i produkterne. 

Det er især vigtigt, at være opmærksom på, om stoffer og produkter på pulverform indeholder nanomaterialer, da meget tyder på, at det er farligere at indånde nanopartikler end større partikler med samme kemiske sammensætning. Teknisk fremstillede nanomaterialer bliver blandt andet brugt i byggematerialer, farver, lim og lak, antibakteriel- og smudsafvisende overfladebehandling, kosmetik og elektronik. 

I Danmark har producenter og importører pligt til at anmelde farlige stoffer og produkter til Arbejdstilsynets Produktregister og samtidig angive om de indeholder teknisk fremstillede nanomaterialer. Men ikke alle produkttyper skal anmeldes, for eksempel er kosmetik og foderstoffer undtaget. Oplysninger i Produktregistret er ikke offentligt tilgængelige, men danner baggrund for Arbejdstilsynets vejledning.

Kilde: Arbejdstilsynet